Features - Horago

Amazing Features

Horago er udviklet med fokus på simpelthed og nøjagtighed. System, både for brugere og for tjenere, er utrolig nemt at bruge. Horago giver restauranter mulighed for at komme i direkte forbindelse til brugeren. Restauranter kan sende unikke tilbud, oprette loyalitetsprogrammer, og sende invitationer til specielle events - alt sammen med til at skabe en bedre forhold mellem restaurant og bruger.

UNIK DATA

Med Horago bliver mere data tilgængeligt end nogensinde før. Lær din gæster at kende, analyser deres adfærd og forbedre din virksomhed ved at analysere global data fra hele Horago platformen.

DIREKTE MARKETING

Yоu саn use уоur customers dаtа frоm Hоrаgо with their соnѕеnt fоr a targeted marketing саmраіgn. Crеаtе tаrgеtеd mаrkеtіng tо іnсrеаѕе revenue and returning vіѕіtоrѕ tо уоur vеnuе. You hаvе nеvеr been able tо target thіѕ specific bеfоrе.

ØG SALGET

Horago har en funktion vi kalder: "Til dette anbefaler vi". Denne fantastiske funktion skaber en utrolig mængde mersalg, og Horago glemmer aldrig at tilbyde en snack til vinen.

INTERAKTIV MENU

Horago giver mulighed for interaktive menuer. Du kan tidsindstille f.eks. Happy Hour, Studenterrabat, 2 for 1, osv.. Horago husker selv tidspunkter og gældende produkter, så det hele styres automatisk.

Prøv Horago nu

Horago app'en er tilgængelig i App Store og Google Play Store. Dette er app'en som gæster bestiller med. For restauranter, gå til KOM IGANG.

Download from :

app app
da_DKDansk
en_USEnglish da_DKDansk

Ring eller skriv endelig!